Killjoys - Episode 3.06 - Necropolis Now - Promo, Sneak Peek, Promotional Photos & Synopsis By (August 1, 2017, 9:39 pm) Killjoys